BLOG

"Elke verandering begint met een eerste stap"

Zondag 23 februari 2020

ZELFCOMPASSIE

In een burn out, overspannen of gewoon niet lekker in je vel!

Het komt veel voor. Onderwerpen die veel mensen liever niet bespreken. Je gaat het immers toch niet met anderen delen als het niet goed met je gaat. Het gevolg is dat je hoofd vol met gedachten raakt, die niet helpend zijn om je beter te gaan voelen. Er is vaak een schaamtegevoel. Ik voel me niet fijn en ik zal dit zelf moeten oplossen.

Maar wat als dat niet lukt? Je gaat maar door en gaat maar door…. En zoals bekend, alles wat je aandacht geeft groeit. Ook jouw negatieve, niet helpende gedachten worden groter en groter.

Psychologen hebben lange wachttijden voor de mensen die hulp nodig hebben. Veel van hen zouden geholpen zijn als ze snel ‘gehoord’ kunnen worden.

Want is dat niet waar het om gaat? Je zit niet lekker in je vel en komt er in je ééntje niet uit. Hoe fijn is het als er iemand naar jou luistert, zonder oordeel, met de intentie om jou te begeleiden en te zorgen dat je je snel beter zult voelen, ongeacht de reden waarom je niet lekker in je vel zit. Vaak is het zo dat er pas hulp gezocht wordt na een lange tijd van ‘strugglen’. De overtuiging (gedachten) dat je deze klus alleen moet klaren houdt jou dit voor.

We zijn er erg goed in ons te bekommeren om anderen, om behulpzaam te zijn, en te zorgen dat het goed gaat met anderen. Of het nu je werk betreft, je vrienden, je gezin, je familie of andere mensen waarvan je het nodig acht om goed voor te zorgen. Een mooie karaktertrek, behalve als je hierin het zorgen voor jezelf vergeet. Niemand kan een ander helpen als hij niet eerst goed voor zichzelf zorgt.

Hoe fijn is het als jij jezelf de ruimte geeft om je rot te voelen en de beslissing maakt om hulp te zoeken. Door deze beslissing te maken kun je aan de slag om je negatieve energie om te zetten naar positieve energie.

Wat zou jij iemand, waar je veel om geeft, adviseren als deze zich niet lekker voelt?

Ik zie als coach, mensen die te lang proberen door te gaan terwijl ze niet goed in hun vel zitten, met als gevolg dat ze fysieke en/of mentale klachten krijgen.

Zie hulp zoeken middels een coachingstraject als persoonlijke ontwikkeling. Investeren in jezelf! Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven, dus jij zult zelf de eerste stap moeten zetten om te zorgen dat je je beter gaat voelen.

Luister eens naar wat je lijf zegt. Er zijn symptomen die aangeven dat het anders moet. Het is een mooie eigenschap (lees kwaliteit) om te zorgen voor anderen, maar het kan tegelijkertijd je valkuil worden. Laat zelfcompassie werkelijk je kompas zijn…… Het kompas dat er voor zorgt, ook al kom(t) het nu pas ;.), dat je de juiste richting kiest om je beter te voelen.

Van zelfinvestering naar zelfwaardering, met de aanwezigheid van jouw ‘imperfecties’. Door jouw ‘imperfecties’ te accepteren, laat je de innerlijke strijd tot perfectie los en zul je meer rust vinden. 

Mireille

#zelfcompassie #zelfwaardering #zelfinvestering #kwetsbaarheid #coaching #persoonlijkeontwikkeling

Vrijdag 11 oktober 2019

Artikel in het AD vandaag.

Nederlander stapt steeds vaker naar coach: 

‘Vanaf het eerste gesprek heeft het me zo geholpen’

Mensen die vastlopen in hun carrière, privéleven of allebei schakelen steeds vaker de hulp in van een coach. Een kwart van de Nederlanders wordt nu gecoacht of heeft hier eerdere ervaringen mee, blijkt uit nieuw onderzoek. Maar wat heb je er nu precies aan, coaching?.......

Ik ben blij deze positieve publiciteit te lezen ten aanzien van coaching, zeker nadat BN ‘De Stem’ een artikel had geplaatst met als titel ‘zorgen om wildgroei coaches’. In het artikel in “De Stem” waren het vooral de psychologen en artsen die zich zorgen maken.

In het stuk uit het “AD” zijn de mensen die gecoacht zijn of worden aan het woord, de ervaringsdeskundigen!

Wat je aan coaching hebt, kun je lezen in het volledige artikel in het ‘AD’ of bijvoorbeeld onder het kopje ‘referenties’ op mijn website. Maar wat ik als coach doe is luisteren naar de coachee (degene die gecoacht wordt) zonder oordeel en hen begeleiden in hun hulpvraag. Precies wat mensen fijn vinden. 

Door de juiste begeleiding vinden zij het antwoord op hun hulpvraag vanuit zichzelf, passend bij hun behoefte(s). De eerste stap voor verandering, zodat zij zich beter gaan voelen is gemaakt. 

Coaching/counseling is investeren in jezelf. 

En je bent het waard om dat te doen!

Donderdag 3 oktober 2019


Wanneer je een kind vertrouwt in zijn groei, groeit zijn zelfvertrouwen!

Het is deze week ‘de week van de opvoeding’. Als ouder van vier kinderen en als jongerencoach, weet ik dat opvoeden soms lastig kan zijn. 

De huidige maatschappij met prestatiedruk, alle keuzemogelijkheden, social media en vele prikkels maakt het opvoeden nog wat ingewikkelder. Als ouder/verzorger hebben wij de taak ons kind te begeleiden en te sturen om te kunnen deelnemen aan en zich goed te voelen in deze maatschappij.

Een belangrijk onderdeel van opvoeden, het loslaten van je kind waar nodig zodat het zijn/haar eigen groei kan doorlopen, is niet makkelijk. Ik denk dat ik het begrip ‘curlingouder’ in deze context niet meer hoef uit te leggen.

Hoe moeilijk opvoeden soms ook is, in verbinding blijven met je kind is van belang. Het is niet effectief om de verbinding te zoeken of het gesprek aan te gaan op een moment dat jullie onenigheid hebben. Kies ervoor om dat te doen vanuit een rustige situatie. 

Straffen is bij opvoeden niet raadzaam, regels (samen op-) stellen des te meer. 

Door op deze manier een kind op te voeden richting de jongvolwassenheid, geven we het gevoel vertrouwen in hem of haar te hebben. En waar een kind het gevoel heeft dat de omgeving hem vertrouwt in wat het doet, groeit het zelfvertrouwen. 

Een kind met zelfvertrouwen is overwegend tevreden met zichzelf en heeft een grotere innerlijke veerkracht. Hierdoor kan het beter met stress en tegenslagen omgaan. En de kans bestaat dat het tegenslagen zelf als uitdagingen gaat zien.

Ouders dragen bij aan een positieve opvoeding door oog te hebben voor het creëren van zoveel mogelijk zelfvertrouwen. Dit ontstaat door los te laten, te laten ervaren, fouten te laten maken, te begeleiden en écht in verbinding te staan met je kind.  

Veel opvoedplezier!

#zelfvertrouwen #veerkracht #geenstress #tevredenheid #vantegenslagnaaruitdaging #kinderen #jongeren #positief #opvoeding

Dinsdag 1 oktober

Jij bepaalt of je straalt!

Het leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen, zowel negatief als positief. Een mooie vergelijking is die met onze hartslag, zonder pieken en dalen geen hartslag. Dan zouden we immers een vlakke lijn hebben. Een mooie metafoor voor het leven.

Maar hoe je omgaat met gebeurtenissen in je leven is aan jou. Verdriet hoort bij het leven, evenals geluk. Het mag er beiden gewoon zijn. Maar hoe lang hou je vast aan verdriet? 

Niemand weet hoe lang het leven ons is gegeven. En stel je eens voor dat je op het einde staat. Hoe zou je dan terug willen kijken? Wat waren de dingen die er voor jou echt toe deden, die belangrijk waren? Familie, vriendschap, werk, vrije tijd, natuur, liefde, gezondheid, creativiteit, sport of andere dingen? 

Het is voor iedereen persoonlijk. Maar het is natuurlijk prachtig als je aan het eind van de rit tevreden terug kunt kijken. En dat de dingen die voor jou belangrijk waren, als een rode draad door jouw leven liepen. 

Verdriet of blijdschap? Ook op een druilige dag als vandaag mag jij het zeggen. Jij bepaalt immers, iedere dag weer opnieuw, of je straalt.

Maandag 5 augustus 2019

De kranten en tijdschriften staan er vol van, Stress! Ouderen, maar helaas ook steeds meer jongeren hebben last van stress, zijn overspannen of raken zelfs burn out.

Stress heeft zolang het niet te lang aanhoudt een geweldig functie, Het houdt je alert, verscherpt de functies van allerlei zintuigen en organen, waardoor je nog beter kan presteren. Maar helaas verliest het zijn kracht als het langdurig aanhoudt.

We zijn ons tegenwoordig gelukkig steeds meer bewust van het belang om goed voor onszelf te zorgen door gezond te eten en regelmatig te bewegen/sporten. Echter gaan nog te weinig mensen serieus om met stressklachten, totdat..!

Langdurig aanhoudende stress leidt vaak tot lichamelijke, geestelijke en langdurig chronische klachten. Stress kan ontstaan door objectieve druk (dus fysieke en geestelijke belasting van buitenaf die je overkomt, ik geef hier als voorbeeld het verlies van een dierbare) en subjectieve druk (dit zijn niet reële gedachten). Stress is de disbalans tussen moeten en kunnen.

Stress kan voortkomen uit boosheid en eenzaamheid, maar ook uit angsten zoals controleverlies of de angst niet geliefd te zijn. Verwachtingen kunnen eveneens stress veroorzaken, zeker als die niet overeenkomen met de realiteit en je niet in staat bent om je verwachtingen aan te passen. Dit leidt tot teleurstellingen.

Vaak proberen we (uit zelfbescherming) om emoties die ontstaan bij bovengenoemde vormen van stressbeleving te vermijden of te verdringen. Laat je deze emoties wel toe dan zullen ze ook eerder verdwijnen. Zoals er, niet voor niets, wel wordt gezegd:

‘Iedere indruk moet worden uitgedrukt’  

Het gebeurt vaak uit schaamte of de overtuiging dat we zelf in staat moeten zijn om alles op te lossen, dat wij onze ‘strugglingen’ niet met anderen delen. Dat is jammer want hierdoor houdt de stressbeleving vaak langer aan met alle gevolgen van dien. Het delen van hetgeen waarin je vastloopt zorgt er vaak al voor dat je (bijna) letterlijk weer ademruimte krijgt. Je gaat uit je hoofd met al je niet helpende gedachten.

Herken je dit en ben jij je bewust dat je de enige bent die de eerste stap naar verandering zal moeten zetten, maar weet je (nog) niet hoe dit zelf te gaan doen. Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Kiezen voor jezelf en je kwetsbaar opstellen is niet zwak, het is juist zéér krachtig!

#stress #kwetsbaarheid #kiezenvoorjezelf #coaching #betervoelen #gezondheid

Dinsdag 23 juli 2019

Onlangs werd in BN “de Stem” onderstaand artikel geplaatst. 
Zorgen om wildgroei aan coaches.


Graag wil ik hier als stresscounselor/jongerencoach op reageren.

Als coach begeleid ik mensen die vastlopen in een situatie waardoor zij zich niet goed voelen. Het kan zijn dat dit bij sommigen veel stress en spanning met zich meebrengt. Langdurige stress is helaas een veroorzaker van veel lichamelijke en geestelijke klachten.

Ik vind het erg jammer dat in het artikel in BN “de Stem” gezegd wordt dat bedrijfsartsen en psychologen vraagtekens plaatsen bij de kwaliteit van de geboden hulp door coaches.

Ook geeft het artikel aan dat het wellicht om zelfbedachte therapie zou gaan. Echter heb ik studies gevolgd en is er voor mij geen sprake van zelfbedachte therapie. Daarnaast lees ik veel boeken over allerlei stressgerelateerde zaken, maar ook over persoonlijke ontwikkeling, het brein, voeding en dergelijke. Ik bezoek gerelateerde lezingen en congressen. Dus ik ontwikkel mij hierin volop. 

Ik denk, net zoals bij het coachen graag in oplossingen, en geloof daarom dat wij juist een mooie samenwerking zouden kunnen aangaan met bedrijfsartsen en psychologen. Wij hebben geen lange wachttijden en de toegang is laagdrempelig. Een mooie win-winsituatie. Mensen kunnen vaak op korte termijn terecht bij coaches, waardoor zij snel gehoord worden in hun hulpvraag. Dit in tegenstelling tot de langere wachttijden bij psychologen. 

Voor mijzelf sprekend, weet ik waar nodig, door te verwijzen naar het GGZ, een psycholoog of andere hulpverleners. Dit heb ik in mijn opleidingen meegekregen. Dat je bovendien iemand die burn out is of veel stress ervaart niet het advies geeft om op bed te gaan liggen, zoals in het artikel wordt aangegeven, spreekt mijns inziens voor zich. 

Het is zeker belangrijk dat iemand die zich in een burn out of hoge stressbeleving bevindt een juist advies krijgt wat qua activiteiten wel of niet te doen. 

Ik zal mij ervoor inzetten om anderen het vertrouwen in mijn werk te laten behouden. Vooral omdat ik dit beroep met een enorme passie beoefen. Er is immers toch geen mooier beroep waarin je ervoor zorgt dat mensen, zowel volwassenen, jongeren als kinderen zich beter gaan voelen.

Dinsdag 30 oktober 2018

Een aantal jaar geleden besloot ik zelf om een eerste stap te zetten. Toen mijn kinderen ouder werden, kwam ik tot het besef dat ik toe was aan verandering in mijn leven. Ik liep vast en had behoefte aan beweging om als mens te kunnen groeien. Na mijn studie tot stresscounselor was ik zo enthousiast, dat ik besloot verder te studeren voor jongerencoach. Wat een goede keuzes waren dat! Ik kreeg er enorm veel energie van en ik ontmoette de mooiste mensen. Precies de verandering waaraan ik zo’n behoefte had gehad.

Later besefte ik dat beide studies geen toevallige keuzes waren geweest. Als moeder van vier kinderen, toen in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar, zag ik hen maar ook hun vrienden soms struggelen. Het ging om allerlei issues die het dagelijks leven met zich mee brengt. Issues waarvan ik dacht en denk dat het je een hoop stress kan besparen. Hoe dan? Door er anders naar te leren kijken en/of door er bepaalde keuzes bij te maken.

Ook bij mijn oudste dochter (Tes 25 jaar) ging dit niet vanzelf:
Als jonge vrouw was ik druk bezig om volwassen te worden, een carrière op te bouwen, mijn sociale leven druk en gezellig te houden en te leren om te gaan met de tegenslagen die ook bij het leven horen. In combinatie met een persoonlijkheid waarbij ik altijd voor iedereen wil zorgen, geen ‘nee’ kan zeggen, het altijd zo goed mogelijk wil doen en ook nog eens enorme FOMO (fear of missing out) heb, werd het me op een harde manier duidelijk dat ik soms niet alle ballen in de lucht kon houden. Dat deed pijn en het was lastig om te beseffen dat verandering nodig was. Maar met de juiste hulp en gesprekken ben ik erachter gekomen wat mijn krachten, maar zeker ook mijn valkuilen zijn. En dat het bovendien helemaal niet erg is als er soms eens een balletje op de grond valt. Laat dat daar dan maar even lekker liggen.

Stappen maken kan ook eng zijn. Je weet immers niet wat het je gaat brengen, dus ben je geneigd om aan de vertrouwde situatie vast te houden. Je voelt dat verandering, beweging nodig is, omdat je je gewoon echt niet goed voelt. Maar waar begin je?

Wij willen allemaal graag zekerheid in het leven en daarom durven we veranderingen vaak niet aan te gaan. Maar is dat mogelijk, het hebben van zekerheid in het leven? Het leven komt zoals het komt. De kunst is dit te accepteren en te omarmen. Ook kun je ervoor kiezen om hierin stappen te zetten zodat je de richting op kan gaan die jij graag wilt.

En zoals ik in het prachtige kinderboek ‘Alles wat ik voel’, het grote emotieboek van filosofe Stine Jensen, las “durven is tijdelijk je evenwicht verliezen, niet durven is jezelf verliezen”. Een mooie raadgever over moed! De moed die nodig is voor het nemen van de eerste stap.

Wil jij ook graag een stap tot verandering maken, maar merk je dat het alleen niet lukt? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via: mireille@mireilleschreudercoaching.nl